Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg
De aandacht voor palliatieve zorg neemt nog steeds toe, zowel bij professionals als bij beleidsmakers. De pijlers waar de palliatieve zorg op rust - medische, verzorgende, psychosociale en spirituele hulp voor de patiënt en diens naasten - maken dit onderdeel van de zorg bij uitstek multidisciplinair van aard. Anesthesiologen, verpleeghuisartsen, oncologen, chirurgen, internisten, geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, vele disciplines houden zich met palliatieve zorg bezig.
De aard van deze zorg vraagt een grote mate van kennis van wederzijdse vakkundigheden. Zonder die kennis, stoelend op belangstelling, verliest de zorgverlening haar perspectief.


Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ)
Om deze verschillende zorgverleners op een gestructureerde wijze te informeren over recente ontwikkelingen is er het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ). Als u ook behoort tot de groep van professionele zorgverleners die in toenemende mate met palliatieve zorg te maken hebben, zorg dan dat u op de hoogte blijft. Abonneer u en blijf op de hoogte van nieuwe inzichten en mogelijkheden.


Thema’s
In het tijdschrift is aandacht voor uiteenlopende thema’s, zoals: ethiek, farmacologie, gezondheidswetenschappen, hospicezorg, huisartsgeneeskunde, inwendige geneeskunde, pijn en pijnbestrijding, medische psychologie, neurologie, oncologische chirurgie, psychiatrie, radiotherapie.


Doelgroep
NVTPZ richt zich op professionals in de palliatieve zorg, zoals anesthesiologen, internisten-oncologen, geriaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, chirurgen, radiotherapeuten, apothekers, revalidatieartsen, psychologen, pastorale werkers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en beleidsmedewerkers.

Redacteuren:    prof. dr. B. van den Eynden, drs. W.J.J. Jansen, dr. A. Rhebergen, Mw. dr. S. Teunissen, Mw. dr. C. van Zuijlen, prof. dr. W.W.A. Zuurmond en prof. dr. K.C.P. Vissers

Het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ) verschijnt 4 x per jaar.

Het abonnementstarief voor Nederland en België bedraagt voor particulieren € 50,00 en voor instellingen € 95,00 per jaargang.
Abonnees elders in de wereld betalen € 70,00 per jaargang.
De genoemde tarieven zijn inclusief btw.

Onze partners

Ga naar boven